VĚTRACÍ ŠTĚRBINY

Větrací štěrbina je prvek, který umožňuje přivedení vzduchu do místností, ve kterých se používá gravitační, mechanická odtahová nebo hybridní ventilace.

Dokonce i při těsně uzavřených oknech přivádějí větrací štěrbiny čerstvý vzduch nepřetržitě, v množství shodném s platnými předpisy. Je třeba pamatovat, že větrací štěrbiny montujeme do pokojů a případně do kuchyně, pak vzduch proudí přes celý byt domístností s ventilačním potrubím (kuchyň, koupelna, WC), kterým odchází ven společně se vzniklými nečistotami.

S ohledem na fungování a použití pro PVC okna rozlišujeme větrací štěrbiny:

HIGRO™ – hygro ovládané větrací štěrbiny - automaticky ovládaný prvek, mají snímač (polyamidový proužek), který analyzuje změny relativní vlhkosti v místnosti a mění otevření větrací štěrbiny. Relativní vlhkost závisí mj. na znečištění vzduchu, které je způsobeno činnostmi jako dýchání, pocení, praní, vaření, sušení atp. Čím vyšší je relativní vlhkost, tím více je otevřena větrací štěrbina a větší objem přivedeného vzduchu do místnosti.

Větrací štěrbiny reagují na změny v rozsahu relativní vlhkosti od 30 do 70 %. Správně fungující větrací štěrbina přivádí stanovené minimální množství vzduchu pro vlhkost do 30 %, v rozsahu 30–70 % se proudění stále zvyšuje a nad 70 % je přiváděno maximální množství vzduchu stanovené pro daný výrobek. Hygro ovládané větrací štěrbiny nemusí uživatel obsluhovat, avšak ve většině případů umožňují zablokování v poloze zajišťující minimální proudění.

PRESO – tlakové štěrbiny – samoovládací, objem proudění závisí na rozdílu tlaku uvnitř a vně místnosti. Společně s nárůstem rozdílu tlaku se zvyšuje objem přiváděného vzduchu.

Každá větrací štěrbina, aby mohla být zařazena do této kategorie, musí mít aretaci – pojistku v okapu nebo štěrbině, která při stanovené kapacitě zabrání zvýšenému proudění, např. při silném nárazu větru. Tlakové větrací štěrbiny mohou být dodatečně vybaveny ruční aretací, která omezuje proudění na minimum.

INOTO – ručně ovládané větrací štěrbiny – uživatel nastavuje úhel otevření větrací štěrbiny, a tedy změnou polohy klapky rozhoduje o množství přiváděného vzduchu. Ručně ovládané větrací štěrbiny nechrání však proti nadměrnému přívodu vzduchu a také nezohledňují změny parametrů vnitřního vzduchu.

Ventilace přizpůsobená potřebám::

– vzduch je přiváděn v závislosti na potřebách,
– nejčastěji závisí na::
   * denní době,
   * teplotě vzduchu v místnosti,
   * počtu osob zdržujících se v bytě,
   * prováděných činnostech,
– omezuje tepelné ztráty v nevyužívaných místnostech,
– umožňuje řádnou ventilaci na místech, kde je to nutné,
– zajišťuje pohodlí uživatelů.